ساخت حدود 50 قطعه ارکسترال با نامهای:

سایه برف (71) ، در پرده خزان (72)، رویای ژیمنو (73) ، آنسوی مرزهای فاصله (73) ، رهایی (74)، چنگ نواز و کبوتر وحشی برای سنتور و ویلنسل (74) ، برای جوانان (74) ،

پدر (74)، مهر درخشان (74)، به امید دیدار (75) ، هیچ چیز به جز تو (75)، لبخند ماه برای ارکستر سنتور نوازان(76)، دره کربن(آخرین اشتباه) برای فلوت و گیتار (76) ، حماسه خاطرات فانتزی برای 4 بخش صدای انسان (76) ، سپهر ادب(به یاد سعدی) (76)، جان مادر (76)، پرواز آخرین(76)، صدای بهار نیست (76) ، غزل بهشت در هشت موومان (78) ، بهاره آی بهاره (78)، یادگاری (78)، خواب سبز کودکی (79)، کوچه (79)، آوای من (79)، ماه و مجنون(79)، ای آسمون ببار (79)، علی (ع) (79)، سلام من (79)، اوج پرواز (79)، قطعه سرداران (79) ، کودکان ایران (80) ، سردابه رضوان (80) ، گل و لبخند و تیغ (80)، به دنبال روشنایی (80) ، وصال (80)، پیانو و گروه زهی (81)، وله های شبکه استانی (81) ، جام شیطان (82)، بهار رمضان (82)، وداع(تنظیم) (83)، چشمه فردا (84)، دفتر نقاشی (84) ، زکات (84) ، پایان دنیا (84) ، کوکب رخشان (84)، مهربان پروردگار (84)، خدا چه مهربونه (85)، شکر (85)، آفریدگار (85)، خیل خیال (86)، حرا- تاریکِ روشن (86)، بابا بزرگ (87)، آدم برفی (87)، پرواز کبوتران (87)، خانه کاغذی (90)، سلمان فارسی (91)