تآلیفات هدی پروانه

- کتابچه ی نگاهی به تاریخ موسیقی (تیراژ 200 نسخه) به صورت زیراکس سال 74
- چند مقاله در رابطه با صوت و ریتم و ... چاپ شده در روزنامه خبر

مجموعه ترانه های اموزشی برای کودکان از سال 74

از جمله : کودک زیبا - آرزوهای بهاری - شغل پدرها - برگای سبز قصه - مسواک - جوجه ی من و ...

ساخت موسیقی متن برای حدود 20 تأتر بین سال های 72 تا 76

از جمله " کبودان و اسفندیار"(به کارگردانی علیرضا فخرایی) - " امشب باید بروم "(به کارگردانی علی رویین تن)- "دختر، دوچرخه، دورزدن"(به کارگردانی ناد علی شجاعی)- ناقوس چرخدنده ها " و "مسافر" (به کارگردانی زنده یاد عباس باطالع) - " عشاق" و " آن زمان که وقتش فرا برسد"(به کارگردانی علی ثابت) -" تارا " (به کارگردانی عباس چهل تنان) - " رازمن و دنیا و دلک " (به کارگردانی ساسان ریاستیان) و...

ساخت 15 قطعه و 80 اتود در سبک سنتور نوازی نوین بین سالهای 71 تا 77

برخی از قطعات عبارتند از: " سووشون " - " کویر" - " رویای نوازش" - " سپیده " -

" بچه و بادکنک " - " آوا در خیال " و ...

ساخت حدود 50 قطعه ارکسترال با نامهای:

سایه برف (71) ، در پرده خزان (72)، رویای ژیمنو (73) ، آنسوی مرزهای فاصله (73) ، رهایی (74)، چنگ نواز و کبوتر وحشی برای سنتور و ویلنسل (74) ، برای جوانان (74) ،